Privacy Statement

Stichting AHC de Vossen legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn van onze (oud)leden, vrijwilligers , leden “Club van 111”, deelnemers en adverteerders.

Wij verstrekken uw gegevens hierbij niet aan externe partijen. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich ten allen tijde afmelden als vrijwilliger, donateur, adverteerder of deelnemer. Stuur daarvoor een mail aan info@ahcdevossen.nl. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u via deze weg doorgeven aan ons secretariaat.

Stichting AHC de Vossen zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.